Volikogu eelnõud

Vasalemma Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 30. mail 2017. a kell 17.00 Vasalemma vallamajas, Ranna tee 8 koosolekute ruumis nr 301 III korrusel.

PÄEVAKORD

1. Vallavanema informatsioon.

2. Vasalemma Vallavolikogu 27.09.2016 määruse nr 8 "Vasalemma valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine" muutmine. (II lugemine)
Ettekandja: Mart Mets

Seletuskiri

3. Eluruumi üürileandmine.
Ettekandja: Mart Mets

4. Vallavolikogu liikmete arvu määramine.
Ettekandja: Mart Mets

5. Valimisringkonna moodustamine.
Ettekandja: Mart Mets

6. Valla valimiskomisjoni moodustamine.
Ettekandja: Mart Mets

 

 

Vasalemma Vallavolikogu27.09.2016 määruse nr 8 „Vasalemma valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine" muutmine avalik väljapanek on 06.05.2017 kuni 22.05.2017. Määruse projekt on kättesaadav Vasalemma valla kodulehel www.vasalemma.ee. Arengukava muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 24.05.2017 kell 17.00 Vasalemma vallamajas Ranna tee 8 Vasalemma alevik III korruse volikogu saalis.

 

 Vasalemma Vallavolikogu 27.09.2016 määruse nr 8 „Vasalemma valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine" muutmine.
Seletuskiri