Volikogu eelnõud

Vasalemma Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 28. märtsil 2017. a kell 17.00 Vasalemma vallamajas, Ranna tee 8 koosolekute ruumis nr 301 III korrusel.

PÄEVAKORD

1. Vastus arupärimisele.
    Ettekandja: Mart Mets

2. Vallavanema informatsioon.

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
    Plaan
    Ettekandja: Mart Mets

4. Riigivara võõrandamine.
    Plaan
    Ettekandja: Mart Mets

5. Vasalemma kooli ja Ammanni katastriüksuste piiride muutmine.
     Plaan
     Ettekandja: Mart Mets

6. Suusaraja kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine.
    Plaan
    Ettekandja: Mart Mets

7. Kinnistu müük.
    Ettekandja: Mart Mets

8. Eluruumi üürileandmine.
     Ettekandja: Mart Mets

9. Vasalemma Vallavolikogu 27.11.2013 otsuse nr 68 "Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine" muutmine.
    Ettekandja: Mart Mets

10. Vabariigi Valitsuse ettepaneku arutelu.
       Eelnõu
       Seletuskiri
       Kaart
       Ettekandja: Tarmo Leets