Volikogu eelnõud

Vasalemma Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2017. a kell 17.00 Vasalemma vallamajas, Ranna tee 8 koosolekute ruumis nr 301 III korrusel.

PÄEVAKORD

1. Vallavanema informatsioon.

2. Revisjonikomisjoni aruanne.
Ettekandja: Ena Soodla

3. Vasalemma valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2016. a majandusaasta aruanne
Audiitori aruanne
Ettekandja: Ester Sööde

4. Korraldatud jäätmeveo teenustasude kehtestamine.
Ettekandjad: Ago Kokser

5. Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord.
Seletuskiri
Ettekandja: Ago Kokser

6. Vasalemma Vallavolikogu 31.05.2016 otsuse nr 32 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine.
Ettekandja: Mart Mets

7. Vasalemma Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 16 "Korteriomandite Aia 10a müük" muutmine.
Ettekandja: Mart Mets

8. Üürilepingu sõlmimine. (Sireli 14)
Üürileping
Ettekandja: Mart Mets