5.07.16

Vasalemma Vallavolikogu võttis 28.06.2016 otsusega nr 52 vastu Vasalemma vallas Rummu alevikus Kooli 6a maaüksuse ja selle lähiala (katastritunnus 86801:007:0209) detailplaneeringu pindalaga 7005 m2 kinnistu jagamiseks kaheks katastriüksuseks, millest ühel säilib olemasolev olukord (üldkasutatav maa) ning teisele määratakse tootmismaa sihtotstarve ning sinna planeeritud katlamaja.

Vasalemma Vallavalitsus korraldab Rummu alevikus Kooli 6a maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 25.07.2016 - 26.08.2016
Vasalemma Vallavalitsuses: Ranna tee 8 kabinetis nr 211 ja
Rummu Külaraamatukogus: Rummu alevik Aia 9a.