Vasalemma Kunstide Kool

Aia tn 5
Rummu alevik
Vasalemma vald
76102 Harjumaa
 
Direktor Tiia Soosalu
Telefon 514 6815
e-post: tiia@vasalemma.ee
 
Vasalemma Kunstide Kool pakub 3 -15-aastastele lastele huviharidust kolmel suunal:
muusika, tantsu ja kujutava kunsti huvialal.
 
  • muusikaklassis saab õppida klaverit, kitarri, akordioni, plokkflööti, väikekannelt.

Venekeelsete laste muusikatunnid toimuvad Rummul Kunstide Koolis. Eestikeelsete laste muusikatunnid toimuvad Vasalemma Põhikoolis. Õpe toimub  individuaalselt (eriala tunnid) ja grupis (solfedžo ja muusika ajalugu).

  •  muusikaklassi eelklassis saavad mudilased õppida nootide tundmist ja ansamblis mängimist, arendada muusikalist kuulmist, mälu ja rütmi tunnetamist.

Õpetajad: Natalja Sykiainen (vene õppekeelega osakond) - õppida saab klaverit, akordioni, kitarri.

Eesti osakonnas alates 1. septembrist 2016 alustavad kaks uut õpetajat.
Olga Savkina
 tunnid toimuvad neljal päeval nädalas s.o esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Klaverimängule lisaks saab lisaerialana õppida plokkflööti, väikekannelt ja kitarri.

  •  kunstiklassis saavad lapsed ennast arendada läbi loovuse. Käelise tegevuse kaudu õpitakse väljendama oma suhtumist nii iseendasse kui ümbritsevasse loodusesse, loomadesse ja inimestesse.

Õpetaja:  Jekaterina Trei

  • tantsuklassis saavad lapsed arendada koordinatsiooni, rühti, painduvust ja enesekontrolli. 2016.- 2017. õppeaastast avatud ka eestikeelne tantsuosakond.
    Tunnid toimuvad Vasalemma Põhikooli spordihoones teisipäeviti ja kolmapäeviti.
Õpetaja: Svetlana Lõsakova
 
MUUSIKAKLASSI JA KUNSTIKLASSI ÕPPEKAVA VASTAB RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE.

 
 
 
Vasalemma Kunstide Kooli hoolekogu:
1. Helen Hiie – muusikaeriala lapsevanemate esindaja
2. Mare Kree 
– vallavalitsuse esindaja
3. Ingrid Põldme – tantsueriala lapsevanemate esindaja
4. Kristi Mäe – kujutava kunsti eriala lapsevanemate esindaja
5. Svetlana Batõrjeva – lapsevanemate esindaja
6. Jekaterina Trei – pedagoogide esindaja

7. Tarmo Leets – vallavolikogu esindaja

 

Vasalemma Kunstide Koolis on õppemaks:
 muusikaklassis – 21,28 eurot kuus;
 kunstiklassis – 7,67 eurot kuus;
 
tantsuklassis – 3,20 eurot kuus.

 

 

Alates 18. aprillist - 31. maini  2017. a on Vasalemma vallamajas III korrusel - raamatukogu ruumes avatud VASALEMMA KUNSTIDE KOOLI kunstiklassi õpilaste KEVADNÄITUS.
Õpetaja: Jekaterina Trei