Vasalemma Kunstide Kool

Aia tn 5
Rummu alevik
Vasalemma vald
76102 Harjumaa
 
Direktor Tiia Soosalu
Telefon 514 6815
e-post: tiia@vasalemma.ee
 
Vasalemma Kunstide Kool pakub 3 -15-aastastele lastele huviharidust kolmel suunal:
muusika, tantsu ja kujutava kunsti huvialal.
 
  • muusikaklassis saab õppida klaverit, kitarri, akordioni, plokkflööti, väikekannelt.

Venekeelsete laste muusikatunnid toimuvad Rummul Kunstide Koolis. Eestikeelsete laste muusikatunnid toimuvad Vasalemma Põhikoolis. Õpe toimub  individuaalselt (eriala tunnid) ja grupis (solfedžo ja muusika ajalugu).

  •  muusikaklassi eelklassis saavad mudilased õppida nootide tundmist ja ansamblis mängimist, arendada muusikalist kuulmist, mälu ja rütmi tunnetamist.

Õpetajad: Natalja Sykiainen (vene õppekeelega osakond) - õppida saab klaverit, akordioni, kitarri.

Eesti osakonnas alates 1. septembrist 2017 alustavad kaks õpetajat.

Olga Savkina
 tunnid toimuvad neljal päeval nädalas s.o esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Klaverimängule lisaks saab lisaerialana õppida plokkflööti, väikekannelt ja kitarri.

Tiina Selke (Tallinna Ülikooli dotsent)  tunnid toimuvad  kolmel päeval nädalas: 
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Õp. Tiina Selke õpetab klaverit, plokkflööti ja kultuurilugu.

  •  kunstiklassis saavad lapsed ennast arendada läbi loovuse. Käelise tegevuse kaudu õpitakse väljendama oma suhtumist nii iseendasse kui ümbritsevasse loodusesse, loomadesse ja inimestesse.

Õpetaja:  Jekaterina Trei

  • tantsuklassis saavad lapsed arendada koordinatsiooni, rühti, painduvust ja enesekontrolli. Tunnid toimuvad eesti osakonnale Vasalemma Põhikooli spordihoones kolmapäeviti ja reedeti; vene osakonnale Ämari Põhikoolis kolmapäeviti ja reedeti.
    Sellel  aastal toimub õppetöö tantsustuudio MY DANCE kõrgelt kvalifitseeritud
    õpetajate käe all.
Õpetaja: Killu Tiigimäe alustab 6. septembrist 2017. a.
 
MUUSIKAKLASSI JA KUNSTIKLASSI ÕPPEKAVA VASTAB RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE.

 
 
 
Vasalemma Kunstide Kooli hoolekogu:
1. Helen Hiie – muusikaeriala lapsevanemate esindaja
2. Mare Kree 
– vallavalitsuse esindaja
3. Ingrid Põldme – tantsueriala lapsevanemate esindaja
4. Kristi Mäe – kujutava kunsti eriala lapsevanemate esindaja
5. Svetlana Batõrjeva – lapsevanemate esindaja
6. Jekaterina Trei – pedagoogide esindaja

7. Tarmo Leets – vallavolikogu esindaja

 

Vasalemma Kunstide Koolis on õppemaks:
 muusikaklassis – 21,28 eurot kuus;
 kunstiklassis – 7,67 eurot kuus;
 
tantsuklassis – 3,20 eurot kuus.

 

 

4.12.17

13. detsembril 2017 kell 16.00 Rummu Lasteaias:

Tantsu-  ja  muusikaosakonna õpilaste JÕULUKONTSERT
Juhendajad: õp. Killu Tiigimäe
                           Natalja Sykiainen
Esinevad Vasalemma Põhikooli, Ämari Põhikooli ja Rummu Lasteaia õpilased

18. detsembril 2017 kell 18.00 Vasalemma Põhikoolis-mõisas:

Eesti ja vene muusikaosakonna õpilaste JÕULUKONTSERT

Juhendajad :õp. Olga Savkina
                           Tiina Selke
                           Natalja Sykiainen

Alates 15. detsembrist 2017 on Vasalemma raamatukogus Vasalemma vallamaja III korrusel, Ranna tee 8

Avatud Vasalemma Kunstide Kooli KUNSTIOSAKONNA ÕPILASTE tööde näitus.
Juhendaja: õp. Jekaterina Trei