Vasalemma valla valimiskomisjon

Volikogu valimiseks moodustatud valla valimiskomisjon

Vasalemma Vallavolikogu 25.06.2013 otsusega nr 26 moodustati valla valimiskomisjon
Valla valimiskomisjoni esimees: vallasekretär Ulvi Pallase; 
liikmed: Kai Klesmann (volitused lõppenud alates 20.08.2014), Annely Küünarpuu (aseesimees), Marve Meikar (volitused peatunud alates 10.09.2013 kuni 28.10.2013), Mallis Rank; 

asendusliikmed: Mai Lillemets, Kaja Sirel.

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Valimiskomisjon asub Vasalemma vallamajas (Vasalemma, Ranna tee 8), kabinet 203.

Kontakttelefon: 677 6336, komisjoni esimees Ulvi Pallase  
E-post: ulvi@vasalemma.ee

Ajavahemikus 21. augustist kuni 16. septembrini 2013 töötab valla valimiskomisjon igal esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel  kella 10.00 kuni 13.00, igal teisipäeval kella 14.00 kuni 18.00, 10. septembril kuni kella 18.00-ni.

Alates 17. septembrist 2013 töötab komisjon vallavalitsuse vastuvõtuaegadel teisipäeviti 15.00 - 18.00 ja neljapäeviti 9.00 - 12.00.

Hääletamissedelite ülelugemise aeg ja koht

04.10.2013 toimunud koosolekul otsustas Vasalemma Valla Valimiskomisjon teha hääletamistulemused kindlaks ja lugeda hääled üle valimispäevale järgneval päeval 21. oktoobril 2013 kell 10.00 Vasalemma vallamajas Ranna tee 8 kab. 203.

 

Valimisjaoskonnad
Valimisjaoskonna moodustamine 

Jaoskonnakomisjoni liikmed
Jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine