Vasalemma Infra OÜ

Registrikood: 11960281

Osakapital: 2556 eurot 

Vasalemma valla 100% osalusega äriühing  

 

Aadress: Ranna tee 8,

Vasalemma  alevik

76101 Vasalemma vald
Telefon 517 1627
e-post 

Juhataja: Aare Männik

 

Rikketelefon : 517 1627

 

Vasalemma Infra OÜ tegevusvaldkonnad:

  • kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse osutamine;
  • veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine vastavalt Vasalemma valla ühisvee­värgi ja -kanalisatsiooni arengukavale;
  • soojuse tootmine, jaotamine ja müük;
  • valla teede, tänavate korrashoid ja haljastustööd;
  • teenuste osutamine ja vahendamine oma tegevusalal.

 

Veevarustuse  ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad


Veevarustus: 0,55 eurot/m3 (käibemaksuta)
Reovee ärajuhtimine: 1,64 eurot/m3 (käibemaksuta)