Valimised

 
Vasalemma Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega nr 1 nimetati Riigikogu valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjon järgmises koosseisus:
esimees: Ingrid Siska-Mölder
liikmed: Kädi Aasrand, Riina Grigorenko, Lena Hmeljova, Katre Juganson, Mare Kree, Malle Meikar, Liivi Metssoon, Sirje Parve
asendusliikmed: Ilme Sarvi, Mai Lillemets
 

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimisringkonna moodustamine

 
Täiendavat infot valimiste kohta