Naabrivalve

Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas aastakümneid tagasi. Tänases Eestis on naabrivalve elanike ühendus selleks, et vähendada anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, on meie tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes.

 

Naabrivalve põhiideeks on: „Kui näed, siis reageeri!". Tihti on inimestel väärtuslikke tähelepanekuid ja informatsiooni erinevate rikkumiste ja puudujääkide kohta, mis kahjuks jäävadki naabrite omavaheliste juttude tasemele ega jõua nende ametkondadeni, kes aitaks probleeme lahendada. Selleks, et informatsioon õigesse kohta jõuaks on igal naabrivalvega ühinenud inimesel oma naabrite ning politsei, kohaliku omavalitsuse, munitsipaalpolitsei ning naabrivalve projektijuhi kontaktandmed. Lisaks annab ühing välja infomaterjale, premeerib kord aastas aktiivsemaid naabrivalve sektoreid, korraldab naabrivalve sektori liikmetele tasuta turvaalaseid koolitusi. Eesti Naabrivalvel on mitmeid lepingupartnereid, kelle toodetelt ja teenustelt saavad naabrivalvega liitunud soodustusi.

 

Naabrivalve sektoriks on tavaliselt kas üks ühistu või keskmiselt 10 maja ühest kvartalist. Sektoril on oma sektori vanem, kes on kontaktisikuks koostööpooltele ning kes levitab partnerite infot oma naabrivalve sektoris.

 Täpsemat infot vaata siit