Politsei

1. oktoobrist 2014 muutus Politsei- ja Piirivalveameti struktuur ja juhtimisskeem. Vasalemma vald on Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politsejaoskonna Lääne-Harju konstaablijaoskonna piirkond. Piirkonnavanem on Mart Meriküll (tel 612 4501, Keskväljak 8a, Keila linn 76607) Vastuvõtt kolmapäeviti 13.00 - 17.00.

Politseisse helistamiseks ja abi saamiseks Vasalemma vallas on võimalus valida laua- või mobiitelefonilt 112.

112 telefoninumber töötab operatiivselt ööpäevaringselt.

112 on operatiivtelefon, mis on ettenähtud operatiivkõnedeks, muude küsimuste korral saab tööpäeviti kella 8.00-18.00 infot PPA kliendiinfo telefonilt 612 3000.
Elektrooniliselt saab politseiga kontakti aadressil ppa@politsei.ee, kuhu võib edastada ka kõik avaldused.
Vasalemma valda teenindava piirkonnapolitseinikuga Urmas Elmiga saab ühendust kolmapäeviti kl 10.00-12.00 telefonil 612 4576 või väljaspool vastuvõtuaega telefonil 5309 7797. 
 
Alaealistega seotud probleemides teenindab Vasalemma valda ka noorsoopolitseinik Kätlin Murre, telefonil 5855 7455.
 
Lauatelefonile helistades tuleb arvestada, et  piirkonnapolitseinik töötab suure osa ajast kontorist väljas ning kiire probleemiga saab  alati ühendust korrapidaja kaudu telefonil 112, kes võtab vastu teate, mille edastab piirkonnapolitseinikule või noorsoopolitseinikule, ühendab piirkonnapolitseinikule või saadab kohale patrulli, operatiivgrupi.
 
 

Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks

Kriisireguleerimise büroo on valmistanud Harjumaa kodanikele ennetava sisuga inforaamatu pealkirjaga „Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks".

Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.

Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks. Iga inimese teadlik käitumine aitab ära hoida suurema kahju tervisele, varale ja keskkonnale.

Inforaamat eesti keeles

Inforaamat vene keeles


Sandra Tammiksaar
juhtivspetsialist
kriisireguleerimise büroo
Päästeameti Põhja päästekeskus
+372 5914 1360  (3360)
+372 674 7282
Sandra.Tammiksaar@rescue.ee