Jäätmed ja jäätmekäitlus

 

Jäätmevedu Vasalemma valla haldusterritooriumil toimub vastavalt Vasalemma Vallavolikogu määrustele:
Vasalemma Vallavolikogu 25.08.2009 määrus nr 16 "Vasalemma valla jäätmehoolduseeskiri"

Vasalemma Vallavolikogu 25.08.2009 määrus nr 17 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord Vasalemma valla haldusterritooriumil"

Vasalemma Vallavolikogu 27.06.2017 määrus nr 4 "Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord"

Vasalemma Vallavalitsuse 08.12.2015 korraldusega nr 265 „Riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Vasalemma vallas" (viitenumber 169142) pakkumuse edukaks tunnistamine" tunnistati edukaks Eesti Keskkonnateenused AS poolt esitatud pakkumus.

Ettevõttele antakse 23.12.2015 sõlmitud lepinguga õigus alates 1. aprillist 2016 teostada Vasalemma vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ja suurjäätmete vedu.

Senised klientidega sõlmitud lepingud pikendatakse – vastavad kaaskirjad koos uue teenuste hinnakirjaga ja jäätmete väljaveo graafikutega edastatakse kõikidele klientidele.

Neile kellel varasemalt lepinguid ei ole sõlmitud, sh uued kliendid, edastatakse tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo leping.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee, telefonilt 6400800, infotelefonilt 1919 või lugeda ettevõtte kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu"). Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R 9:00-17:00.

Kodulehel on ka ülevaade teenindamata objektide kohta!

Teenustasud alates 01.08.2017. a NB! Hindadele lisandub käibemaks!

Konteineri tühjendamine

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Jäätmeveo teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes ilma käibemaksuta

Segaolmejäätmed – jäätmekoodiga 20 03 01

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott NB! kasutatav ainult hooajaliselt kasutatavates elamutes (suvilad)

0,80

80 l

0,50

140 l

0,80

240 l

1,00

370 l

1,44

600 l

5,71

800 l

7,00

1500 l

12,10

2500 l

19,25

4500 l

34,30

Paber ja kartong – jäätmekoodiga 20 01 01

240 l

0,01

600 l

0,01

2500 l

0,01

Biojäätmed – jäätmekoodiga 20 01 08

140 l

0,01

240 l

0,01

Suurjäätmed – jäätmekoodiga 20 03 07

1 m3

0,01


Konteineri rent

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Jäätmemahuti rendihind ühes kuus eurodes ilma käibemaksuta

Segaolmejäätmed – jäätmekoodiga 20 03 01

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott NB! kasutatav ainult hooajaliselt kasutatavates elamutes (suvilad)

-

80 l

0,01

140 l

0,01

240 l

0,01

370 l

0,01

600 l

0,01

800 l

0,01

1500 l

0,01

2500 l

0,01

4500 l

0,01

Paber ja kartong – jäätmekoodiga 20 01 01

240 l

0,01

600 l

0,01

2500 l

0,01

Biojäätmed – jäätmekoodiga 20 01 08

140 l

0,01

240 l

0,01