Hambaarstid

 
Vasalemma Tervisekeskuses võtab vastu doktor Aili Kaljurand
                    Ranna tee 10,
                    Telefon 518 2243 või 645 0806
                    Vastuvõtt:
                    Esmaspäeval kella 10.00-17.00
                    Reedel kella             10.00-17.00
 
Rummul Kooli tn 1 võtab vastu doktor Jevgenia Torm
                   Esmaspäevast reedeni kella 8.30-14.00
                   eelregistreerimine telefonil 6071 290
18.09.17
Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30-eurone
hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada.

Tänaseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 20 tuhat inimest üle Eesti enam kui 800 tuhande euro eest. Hüvitist saab kasutada kokku 138 hambaravikabinetis.

Harju maakonnas saab täiskasvanute hambaravihüvitist 11. septembri seisuga kasutada kokku 35 kliinikus: Tallinnas Confi-Dent OÜ, Ergostom OÜ, Grete Abi, Haldja Hambaravi OÜ, Harju Hambaravikeskus, Inga Kotlova Hambaravi, Kristin Kaufmanni Hambaravi, Kristo TÜ, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Liira & Ko OÜ, Läänemere Hambakliinik, Liira & Ko OÜ, Liliola OÜ, Loksa Hambaravi, MedMak OÜ, Nordholm OÜ, OÜ Annely Hordo Hambravi, Raasiku Hambaarstid, Panacea OÜ, Pirita Hambaravi OÜ, Rae Hambaravi OÜ, Santa Hammas OÜ, Vaida Hambakliinik OÜ ja Vospert Hambaravi OÜ. Raasiku vallas A-Dent Hambaravi ja OÜ Raasiku Hambaarstid, Rae vallas Anneliis Liim ja Rae Hambaravi OÜ, Loksal Dr Tiiu Põldmaa Hambaravi ja Loksa Hambaravi OÜ, Vasalemmas Dr Kaljuranna Hambaravi, Kiili vallas Helve Rist Hambaravi, Kuusalu vallas Kuusalu Hambaravi ja Rae Hambaravi OÜ, Kose vallas OÜ Annely Hordo Hambaravi, Loo alevikus Pirita Hambaravi, Vaida alevikus Vaida Hambakliinik OÜ.
 
Harju maakonnas on täiskasvanute hambaravihüvitist tänaseks kasutanud viis tuhat inimest, sh 2400 inimest 30eurost hüvitist ning 2600 inimest 85eurost hüvitist. Kokku on Harju maakonnas hüvitisi kasutatud üle 203 tuhande euro eest.
 
Kuidas hüvitist kasutada?
30-eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast tasub patsient ise.
 
Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased eakad ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15% ise.
 
Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust.
 
Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud vastava lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi

Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal
30 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kuni kalendriaasta lõpuni ning kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu.
 
Kui patsiendil jääb hambaarsti visiidil mingi osa hüvitisest kasutamata (näiteks 10 eurot), saab jääki
kasutada järgmisel külastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.

Alates jaanuari algusest on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel taas aasta jooksul kasutamiseks vastavalt kas 30 või 85 euro suurune hambaravihüvitis.

Kui patsient saabub hambaarsti juurde, saab ta küsida enne visiiti arstilt või registraatorilt, kui suur on tema hambaravihüvitise jääk.
 
Ainult esmavajalikele teenustele

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on kirjas haigekassa
tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ja tuimestus.

Enne visiit tasub alati huvi tunda, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ning kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja või mitte. Nii saab vältida ootamatusi arve tasumisel.
 
Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka
mittekuuluvaid teenuseid? Sel juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende teenuste eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest tasub patsient täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale.

Näiteks, kui hambaarst paigaldas teile ühel vastuvõtul täidise ning valgendas teie hambaid, saab hüvitist kasutada ainult vastuvõtu ja täidise paigaldamise eest. Hammaste valgendamise eest tasute täishinda.
 
Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a lapseootel naistelt).

Mis saab proteesihüvitisest?

Alates 1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik
kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

Proteesihüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle
63aastastel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel.

Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks võimalust: 1) esitada haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument või 2) esitada proteesitegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise ulatuses otse proteesitegijale.

Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee (Avaleht -> Dokumendid ja blanketid) või haigekassa klienditeenindusest.
Pane tähele! Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Rohkem infot hüvitiste ja hambaravipartnerite kohta saab lugeda www.haigekassa.ee/hambaravi, küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630 (E-R kell 08.30-16.30) ning klienditeenindustest või saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee, samuti riigiportaalist www.eesti.ee.
Lisaks kaardirakenduse saab täiendavat infot hüvitise kasutamise kohta maakondade ja linnade lõikes siit: http://www.haigekassa.ee/hambaravi#statistika

NÄITED HÜVITISE ARVUTAMISEST

30 euro näide (1)

Kui hambaravi arve on näiteks 50 eurot ja te saite selle eest esmavajalikke teenuseid, mis kuuluvad
hüvitatavate teenuste nimekirja, tasute teie 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel kord hambaarsti, hüvitab haigekassa järgmisest raviarvest veel 5 eurot, kuna teie hüvitise kogusumma on 30 eurot ühes kalendriaastas.

30 euro näide (2)

Kui hambaravi arve on näiteks 85 eurot ja te saite hüvitatavaid teenuseid 40 euro eest ning mittehüvitatavaid teenuseid 45 euro eest, tasute ise 65 eurot (ehk 50% 40 eurost + 45 eurot) ning haigekassa tasub 50% hüvitatavate teenuste summast ehk 20 eurot. Teile jääb samal kalendriaastal kasutamiseks hüvitise jääk 10 eurot.

30 euro näide (3)

Kui hambaravi arve on 70 eurot ja kõik teile osutatud teenused on hüvitatavate teenuste nimekirjas, tasute ise 40 eurot ning haigekassa hüvitab 30 eurot. Pärast visiiti on teil selleks kalendriaastaks hambaravihüvitis kasutatud. 

85 euro näide

Kui hambaravi arve on 60 eurot ja saite selle eest esmavajalikke teenuseid, tasute ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Pärast visiiti on teie hüvitise jääk 34 eurot, mida saate kasutada järgmisel hambaarsti visiidil sama kalendriaasta sees.