Haldusreform 2017


Haldusreformi info haldusreformi veebilehelt http://haldusreform.fin.ee/
 

Harju maavanema 17.07.2017 korraldusega nr 782-k moodustati Lääne-Harju Valla Valimiskomisjon

9.08.17

Harju maavanema 17.07.2017 korraldusega  nr 782-k moodustati Lääne-Harju Valla Valimiskomisjon.

Lääne-Harju Valla Valimiskomisjoni asukoht on Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Vasalemma vald, Harju maakond  (Vasalemma vallamaja, ruum nr 210).

Lääne-Harju Valla Valimiskomisjoni  tööaeg:

16. august 2017 - 11. september 2017

Esmaspäev

10.00 - 12.00

Teisipäev

16.00 - 18.00

Kolmapäev

10.00 - 12.00

Neljapäev

16.00 - 18.00

Reede

10.00 - 12.00


5. septembril 2017     16.00 - 18.00

Alates 12. septembrist 2017

Teisipäev

15.00 - 17.00

Neljapäev

10.00 - 12.00

 

Lääne-Harju Valla Valimiskomisjon

Vasalemma Vallavolikogu kinnitas küsitluse tulemused

3.05.17

Vasalemma Vallavolikogu kinnitas 02. mail 2017. a otsusega nr 17 küsitluse tulemused Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlus korraldati küsitluspunktis 23. aprillil ja 24. aprillil 2017. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 23. aprillil 2017. a.

Küsitlus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Küsitluse tulemused olid järgmised:

Küsitlusnimekirja oli kantud 2097 hääleõiguslikku vallaelanikku; küsitlusest võttis osa 212 (sh elektroonilises küsitluses 90) vallaelanikku.

Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas (JAH vastus) 80 vallaelanikku, vastu hääletas (EI vastus) 132 vallaelanikku.

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Vasalemma vallas

26.04.17

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalit­suse üksuste ühinemise kohta korraldati küsitlus küsitluspunktis 23. aprillil ja 24. aprillil 2017. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 23. aprillil 2017. a.

Küsitlus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Küsitluse tulemused olid järgmised: 

Küsitlusnimekirja oli kantud 2097 hääleõiguslikku vallaelanikku; küsitlusest võttis osa 212  (sh elektroonilises küsitluses 90) vallaelanikku.

Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas (JAH vastus) 80 vallaelanikku, vastu hääletas (EI vastus) 132 vallaelanikku.

Küsitluse tulemused kinnitab Vasalemma Vallavolikogu istungil 02. mail 2017.

VASALEMMA VALLA ELANIKE ARVAMUSE VÄLJASELGITAMISE KÜSITLUSE KORRALDAMINE

18.04.17

Vasalemma Vallavalitsus otsustas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldada pühapäeval, 23. aprillil 2017 kell 11.00 kuni 19.00 ja esmaspäeval, 24. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 18.00.

Vasalemma valla haldusterritooriumil avatakse üks küsitluspunkt:

Küsitluspunkt nr 1, mis asub Vasalemma alevikus Ranna tee 8 (Vasalemma vallamaja) I korrusel ruumis 101 ja kus saavad küsitlusest osa võtta  Rummu aleviku, Vasalemma aleviku, Ämari aleviku, Lemmaru küla ja Veskiküla elanikud ja isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vasalemma valla täpsusega.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata pühapäeval, 23. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 19.00 veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetav Vasalemma valla veebilehelt www.vasalemma.ee. Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end ID-kaardiga või Mobiil-ID'ga tuvastada.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks on küsitluslehele kantud järgmine küsimus: "Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "JAH"/"EI".

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Vasalemma vallas.

Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Küsitluslehe täitmist võib taotleda kodus,  kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Selleks peab isik esitama kirjaliku taotluse hiljemalt 24. aprilliks 2017 kella 15.00-ni vallasekretärile või küsitluskomisjonile aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Vasalemma vald või e-posti aadressil vald@vasalemma.ee.

Bussi sõidugraafik KÜSITLUSPÄEVAL 23.04.2017

11.00 Rummu (Sireli 14)
11.10 Ämari bussipeatus
11.20 Vasalemma vallamaja

 

11.35 Vasalemma vallamaja
11.45 Ämari bussipeatus
11.55 Rummu (Sireli 14)

12.00 Rummu (Sireli 14)
12.10 Ämari bussipeatus
12.20 Vasalemma vallamaja

12.35 Vasalemma vallamaja
12.45 Ämari bussipeatus
12.55 Rummu (Sireli 14)

13.00 Rummu (Sireli 14)
13.10 Ämari bussipeatus
13.20 Vasalemma vallamaja

 

13.35 Vasalemma vallamaja
13.45 Ämari bussipeatus
13.55 Rummu (Sireli 14)

 

Haldusreform 2016

 

KEILA VALLA, NÕVA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA VASALEMMA VALLA ÜHINEMISLEHT loe siit

24.11.16

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalit­suse üksuste ühinemise kohta korraldati küsitlus küsitluspunktis. Küsitlus viidi läbi 11. novembrist kuni 13. novembrini 2016. a.

Küsitlus koosnes kahest hääletusest:

1) esimene hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada kas küsitluses osaleja toetab ühinemise läbiviimist või mitte;

2) teine hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada küsitluses osaleja eelistus moodustatava omavalitsuse nime küsimuses.

Esimene hääletus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Teine hääletus sisaldas nelja alternatiivi:

1) Lääne-Harju vald;
2) Pakemaa vald;
3) Vasalemma vald;
4) Loodemaa vald.

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta korraldatud küsitluse tulemused:
Esimesel hääletusel osales 110 vallaelanikku, teisel hääletusel osales 110 vallaelanikku.

Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas 63 vallaelanikku (57,3% küsitluses osalenutest), vastu 47 vallaelanikku (42,7% küsitluses osalenutest); kehtetuid küsitlussedeleid ei olnud.
Nime "Lääne-Harju vald" toetas 52 vallaelanikku (47,3% küsitluses osalenutest), nime "Pakemaa vald" toetas 2 vallaelanikku (1,8% küsitluses osalenutest), nime "Vasalemma vald" toetas
 50 vallaelanikku (45,5% küsitluses osalenutest), nime "Loodemaa vald" toetas 4 vallaelanikku (3,6% küsitluses osalenutest), 2 küsitlussedelit oli kehtetud.
 

Vallavolikogu 22.11.2016 otsus nr 80

Toimetaja: KRISTI LAMBING

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Vasalemma vallas

23.11.16

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalit­suse üksuste ühinemise kohta korraldati küsitlus küsitluspunktis. Küsitlus viidi läbi 11. novembrist kuni 13. novembrini 2016. a.

Küsitlus koosnes kahest hääletusest:
1) esimene hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada kas küsitluses osaleja toetab ühinemise läbiviimist või mitte;
2) teine hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada küsitluses osaleja eelistus moodustatava omavalitsuse nime küsimuses.

Esimene hääletus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Teine hääletus sisaldas nelja alternatiivi:
1) Lääne-Harju vald;
2) Pakemaa vald;
3) Vasalemma vald;
4) Loodemaa vald.

Küsitluse tulemused olid järgmised: 

Küsitlusnimekirja oli kantud 2107 hääleõiguslikku vallaelanikku; küsitlusest võttis osa 110 vallaelanikku.

Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas (JAH vastus) 63 vallaelanikku, vastu hääletas (EI vastus) 47 vallaelanikku.

Nime "Lääne-Harju vald" toetas 52 vallaelanikku, nime "Pakemaa vald" toetas 2 vallaelanikku, nime "Vasalemma vald" toetas 50 vallaelanikku, nime "Loodemaa vald" toetas 4 vallaelanikku.

Küsitluse tulemused kinnitab Vasalemma Vallavolikogu novembrikuu istungil.

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine

26.10.16

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise kohta ühiseks omavalitsusüksuseks toimub küsitlus küsitluspunktis ajavahemikul 11.11.2016 - 13.11.2016 kell 11.00 kuni 19.00.

Vasalemma valla haldusterritooriumil avatakse üks küsitluspunkt:

Küsitluspunkt nr 1, mis asub Vasalemma alevikus Haapsalu  mnt 7 (Vasalemma seltsimaja) ja kus saavad küsitlusest osa võtta  Rummu aleviku, Vasalemma aleviku, Ämari aleviku, Lemmaru küla ja Veskiküla elanikud ja isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vasalemma valla täpsusega.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Vasalemma vallas.

Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

27.09.16

 

AUSTATUD VALLAELANIKUD

Vasalemma Vallavolikogu 27. septembri 2016 istungil toimus Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti I lugemine.

Vasalemma Vallavolikogu 27.09.2016 otsusega nr 62 „Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek" otsustati korraldada Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek alates 27. septembrist 2016 kuni 18. oktoobrini 2016 Vasalemma Vallavalitsuses kabinetis nr 210 vallavalitsuse tööajal, Vasalemma Külaraamatukogus ja Rummu Külaraamatukogus lahtioleku aegadel ning Vasalemma valla veebilehel (www.vasalemma.ee).

Ühinemislepingu projektile ja selle lisadele ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on hiljemalt 18.10.2016. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Vasalemma Vallavalitsusele aadressil Ranna tee 8, Vasalemma, 76101 Harju maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@vasalemma.ee.

Arvamuse avaldamiseks on koostatud muudatusettepaneku vorm, mille saate hõlpsasti täita ühinemislepingu projektiga tutvumise kohas või lisada oma e-kirjale.

Ühinemislepingu projekt_14_09_16
Lisa 1_Seletuskiri_14_09_16
Lisa 2_LääneHarju skeem_14_09_16
Lisa 3_Ühinemislepingusse lisatavate investeeringute koond_14_09_16
Lisa 3_Ühinevate omavalitsuste finantsmajanduse analüüs_14_09_16
Lisa 4_Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava 2016-2017_14_09_16
Lisa 5_Majandusaasta aruanded_14_09_16