Vasalemma valda registreeritud äriühinguid
seisuga 28.01.2015

 

Äriühingu liik

Arv

Aktsiaselts

1

Osaühing

106

Täisühing

1

Usaldusühing

3

Tulundusühistu

2

Välismaa äriühingu filiaal

1

FIE

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:

  • Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine
  • Arendusprojektid ja äriplaanid
  • Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta
  • Noorte ettevõtlikkuse edendamine
  • Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel
  • Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina
  • Osalus ümarlaudades
  • Koolituste ja infopäevade korraldamine

HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee