« Tagasi

Vasalemma valla soojusmajanduse arengukava muutmise avalik väljapanek

Vasalemma Vallavolikogu27.09.2016 määruse nr 8 „Vasalemma valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine" muutmine avalik väljapanek on 06.05.2017 kuni 22.05.2017. Määruse projekt on kättesaadav Vasalemma valla kodulehel www.vasalemma.ee. Arengukava muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 24.05.2017 kell 17.00 Vasalemma vallamajas Ranna tee 8 Vasalemma alevik III korruse volikogu saalis.