« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kinnisasja omaniku taotluse alusel lõpetati Vasalemma Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 91 Veskikülas Sambla maaüksuse (katastritunnus 86801:001:0408) ja selle lähiala detailplaneeringu (algatatud Vasalemma Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldusega nr 178) koostamine.