« Tagasi

Vasalemma Vallavolikogu kinnitas küsitluse tulemused

Vasalemma Vallavolikogu kinnitas 02. mail 2017. a otsusega nr 17 küsitluse tulemused Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlus korraldati küsitluspunktis 23. aprillil ja 24. aprillil 2017. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 23. aprillil 2017. a.

Küsitlus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Küsitluse tulemused olid järgmised:

Küsitlusnimekirja oli kantud 2097 hääleõiguslikku vallaelanikku; küsitlusest võttis osa 212 (sh elektroonilises küsitluses 90) vallaelanikku.

Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas (JAH vastus) 80 vallaelanikku, vastu hääletas (EI vastus) 132 vallaelanikku.