« Tagasi

VASALEMMA VALLA ELANIKE ARVAMUSE VÄLJASELGITAMISE KÜSITLUSE KORRALDAMINE

Vasalemma Vallavalitsus otsustas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldada pühapäeval, 23. aprillil 2017 kell 11.00 kuni 19.00 ja esmaspäeval, 24. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 18.00.

Vasalemma valla haldusterritooriumil avatakse üks küsitluspunkt:

Küsitluspunkt nr 1, mis asub Vasalemma alevikus Ranna tee 8 (Vasalemma vallamaja) I korrusel ruumis 101 ja kus saavad küsitlusest osa võtta  Rummu aleviku, Vasalemma aleviku, Ämari aleviku, Lemmaru küla ja Veskiküla elanikud ja isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vasalemma valla täpsusega.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata pühapäeval, 23. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 19.00 veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetav Vasalemma valla veebilehelt www.vasalemma.ee. Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end ID-kaardiga või Mobiil-ID'ga tuvastada.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks on küsitluslehele kantud järgmine küsimus: "Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "JAH"/"EI".

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Vasalemma vallas.

Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Küsitluslehe täitmist võib taotleda kodus,  kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Selleks peab isik esitama kirjaliku taotluse hiljemalt 24. aprilliks 2017 kella 15.00-ni vallasekretärile või küsitluskomisjonile aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Vasalemma vald või e-posti aadressil vald@vasalemma.ee.

Bussi sõidugraafik KÜSITLUSPÄEVAL 23.04.2017

11.00 Rummu (Sireli 14)
11.10 Ämari bussipeatus
11.20 Vasalemma vallamaja

 

11.35 Vasalemma vallamaja
11.45 Ämari bussipeatus
11.55 Rummu (Sireli 14)

12.00 Rummu (Sireli 14)
12.10 Ämari bussipeatus
12.20 Vasalemma vallamaja

12.35 Vasalemma vallamaja
12.45 Ämari bussipeatus
12.55 Rummu (Sireli 14)

13.00 Rummu (Sireli 14)
13.10 Ämari bussipeatus
13.20 Vasalemma vallamaja

 

13.35 Vasalemma vallamaja
13.45 Ämari bussipeatus
13.55 Rummu (Sireli 14)