Elukoha registreerimine

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha registreerimiseks on neli võimalust:

 

  • saata elukohateade e-postiga: selleks täitke vorm Elukohateade ja digiallkirjastage (kui täisealisi esitajaid on mitu, siis digiallkirja peavad andma kõik), saatke digiallkirjastatud elukohateade e-posti aadressile vald@vasalemma.ee.
  • saata elukohateade postiga: täitke vorm Elukohateade ning saatke postiga Vasalemma Vallavalitsusele aadressil Ranna tee 8, Vasalemma, 76101 Harju maakond. Elukohateate esitamisel posti teel tuleb lisada koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta.
  • täita elukohateade vallakantseleis.

 

Õigusaktid:

Maanteeameti uues e-teeninduses vahetada saab juhiluba ka nimevahetusel ehk näiteks pärast abiellumist. Viimasel juhul peab enne olema vormistatud ja väljastatud uus isikut tõendav dokument.

Juhiloa vahetamiseks peab isikul olema kehtiv tervisetõend, foto ja allkiri ning Rahvastikuregistri järgne alaline elukoht Eestis. Viimane tähendab seda, et enne uue juhiloa taotlemist peab Politsei- ja Piirivalveamet väljastama uue isikut tõendava dokumendi ehk passi või ID-kaardi.

Põhiline erinevus tavalisest juhiloa vahetusest nimevahetuse korral seisneb riigilõivu väiksemas määras, milleks on e-teeninduses 10 eurot. Madalamat riigilõivu saab tasuda nimevahetusel ainult siis, kui vahetatakse kehtivat juhiluba. Kui rahvastikuregistris on toimunud nimevahetus, kuid juhiluba on olnud eelnevalt kehtetu, tuleb juhiloa vahetamisel tasuda täissuuruses riigilõiv ehk 20 eurot.

Oluline erinevus tavalisest juhiloa vahetusest seisneb ka selles, et nimevahetusel ei saa kasutada Liiklusregistris olevat elektroonilist fotot ja allkirja, vaid saab kasutada üksnes Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis olevat elektroonilist fotot ja allkirja.

Nimevahetusel saab e-teeninduses vahetada ainult juhiluba, mis ei ole esmane või piiratud.

Maanteeameti uus e-teenindus asub aadressil eteenindus.mnt.ee

Täiendav info:
Triin Adamson
Avalike suhete peaspetsialist
Maanteeamet
Tel. 611 9308
E-post: triin.adamson@mnt.ee