Ehitusseadustik

Planeerimisseadus

Vasalemma valla ehitusmäärus

 


EHITUSTÖÖD


Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Ehitisregistri leheküljel avaldatud teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid.


KAEVETÖÖD 

Vasalemma valla territooriumil võib kaevetöid teha ehitusloa alusel. 


PUURKAEVU RAJAMINE

 

Vaata infot Keskkonnaameti lehelt

Vallavalitsusele on vaja esitada puuraugu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus.

 


TELIA EESTI ASi SIDEEHITISTE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMINE

Vaata täpsemat infot siit

 


 

ELEKTRILIINIDE LÄHEDUSES TÖÖDE TEGEMINE

Vaata täpsemat infot siit