31.01.17

Eelarvestrateegia 2017 - 2021

Vasalemma valla eelarvestrateegia 2017-2021 vastuvõtmine
Vasalemma valla eelarvestrateegia 2017-2021
Seletuskiri

 

 

 

 Vasalemma Vallavalitsus teatab

 

28.11.2016 kuni 11.12.2016 toimub Vasalemma Vallavolikogu määruse eelnõu „Vasalemma Vallavolikogu 27.03.2012 määruse nr 7 „Vasalemma valla arengukava 2012-2021 vastuvõtmine" muutmine" ja Vasalemma Vallavolikogu määruse eelnõu  "Vasalemma valla eelarvestrateegia 2017 – 2021 vastuvõtmine " avalik väljapanek.

Eelnõudega on võimalik tutvuda:

Vasalemma Vallavalitsuses (aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik; avatud: E, K, N 8.30 - 17.00; T 8.30 - 18.00; R 8.30 - 16.00);

Vasalemma Külaraamatukogus (aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik; avatud: E, K, N 10.00 - 17.00; T 10.00 - 18.00; R 10.00 - 16.00; L 10.00 - 14.00);

Rummu Külaraamatukogus (aadressil Aia 9a, Rummu alevik; avatud: T, N 10.00 - 18.00; K, R 9.00 - 17.00; L 10.00 - 14.00);

Vasalemma valla veebilehel aadressil www.vasalemma.ee

Määrus
Määruse lisa
Seletuskiri

 

Eelnõude avalik arutelu toimub 06.12.2016 algusega kell 18.00 Vasalemma Vallavalitsuses (aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik, III korruse saalis)

 

Toimetaja: KRISTI LAMBING

Eelarvestrateegia

 
Valla eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev nelja eelseisva eelarveaasta finantsplaan.  Selle koostamise eesmärk on siduda valla arengukavas toodud strateegilised eesmärgid ja valla rahalised võimalused nende eesmärkide elluviimiseks. Valla eelarvestrateegia ülesanne on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika stabiilsus, planeerimise realistlikkus ja finantsiline jätkusuutlikkus.
Valla eelarvestrateegia alusel koostatakse valitsemisalade arengukavad ja eelarve.
Nagu valla arengukava nii uuendatakse ka valla eelarvestrateegiat igal aastal, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid neljandaks aastaks.
 
Vasalemma valla eelarvestrateegia 2013-2017 (kehtetu alates 14.11.2014)
Vasalemma Vallavalitsuse ettepanekud määruse "Vasalemma valla eelarvestrateegia 2013-2017 vastuvõtmine" juurde

Seletuskiri määruse "Vasalemma valla eelarve strateegia 2013-2017 vastuvõtmine" juurde 

 
Vasalemma valla eelarvestrateegia 2013-2017 arutelud