Ametnikud ja töötajad

Vallavalitsuse struktuur

 

ametikoht  ja -juhend
nimi ja haridus
telefon
e-post
Jaanus Saat   jaanus.saat[a]paldiski.ee
  Mart Mets 677 6334
517 9334
     mart.mets[a]vasalemma.ee
ametikoht täitmata 
677 6325
 
 
   
 
                                                                  vallakantselei
Vallakantselei töövaldkonnad on: asjaajamine; rahvastikuregistri toimingud; perekonnaseisualane töö; notariaaltoimingud; arhiiv; majandustegevuse registri toimingud; personal ja organisatsioon; volikogu tehniline teenindamine; valla veebilehe pidamine; valla dokumendiregistri pidamine.                                      
677 6336
ulvi[a]vasalemma.ee
Ilme Sarvi
677 6340
vald[a]vasalemma.ee
677 6327             teenistussuhe peatatud
                                                                 finantsosakond
Finantsosakonna töövaldkonnad on: eelarve; raamatupidamine; maksukorraldus.
677 6320
ester[a]vasalemma.ee
Mai Lillemets
677 6321
mai[a]vasalemma.ee
Malle Meikar
677 6322
malle[a]vasalemma.ee
raamatupidaja-kassapidaja
   ametikoht täitmata
677 6323
 
                                                              majandusosakond       
Majandusosakonna töövaldkonnad on: majanduskorraldus; maakorraldus;  omandi- ja maareform;  keskkonnakaitse;  üld- ja detailplaneering;  ehitus; elamu-kommmunaal-majandus; heakord ja korrakaitse; side.
majandusosakonna juhataja ametikoht täitmata  677 6330  
677 6326
marju[a]vasalemma.ee
677 6324
teenistussuhe peatatud
677 6329
ants[a]vasalemma.ee
             haldusspetsialist          Aare Männik   677 6335
  517 1627
haldus[a]vasalemma.ee
                                                       hariduse ja sotsiaalosakond
Hariduse ja sotsiaalosakonna töövaldkonnad on: haridus; kultuur; sotsiaalhoolekanne; sport; tervishoid; noorsootöö; lastekaitse; infolehe väljaandmine.
  677 6333
kairit[a]vasalemma.ee
677 6331
5305 8525
annely[a]vasalemma.ee

            kultuurispetsialist      

         Mari Tomp 5557 8788 mari[a]vasalemma.ee
ametikoht täitmata 
677 6332
 
noorsootöötaja
Kätriin Rootsmann
 677 6333
5398 9536
katriin[a]vasalemma.ee
 
Hetkel konkursse ei toimu